GRAVA - Modelstudie
Infoboks
Klik på kortet :)
Skjul/vis lag

Introduktion og forklaring

På denne side kan du finde forskellige løsningstiltag for at imødekomme problematikken med det stigende grundvand i Kærby. Løsningstiltagenes effekt på grundvandsstanden er undersøgt ved at udvikle en række modelscenarier, som er som følgende:

  • Nuværende tilstand
  • Separeret regn- og spildevandssystem
  • Sænkning af vandstand i nærliggende søer
  • Horisontale drænledninger
  • Vertikale drænledninger
  • Kombination af horisontale og vertikale drænledninger

Løsningstiltagende kan findes ved klikke på de enkelte løsningerne i panelet "modelscenarie" i venstre side. Kortet øverst på siden viser dybden til grundvandsspejlet, der er simuleret for de overstående modelscenarier. Modelscenarierne samlignes med et "worst-case" scenarie i venstre side for den vertikale "scrollbar", der repræsenterer et separeret regn- og spildevandssystem, mens det udvalgte modelscenarie er vist på kortet til højre for "scrollbaren".

Fælleskloakering i Karby.

Figur 1: Interfacet til visualiseringen af løsningstiltagene.

Løsningstiltagene afspejler ikke nødvendigvis, hvad der er hjemmel til at gøre lovmæssigt, men er også lavet som inspiration til politiske ændringer i forhold til offentligt dræning af grundvand.

Klimacenarier

Simuleringerne tager udgangspunkt i en vinterperiode med højtstående grundvandsspejl. Med forbehold for klimaændringer simuleres grundvandsspejlet i år 2070 (Nær-fremtid) og år 2100 (fjern-fremtid). Klimascenarierne tager udgangspunkt i RCP 8.5, som er klimascenariet uden nye klimatiltag svarende til en temperaturstigning på 5 ℃. For hver af løsningerne simuleres dybden til grundvandsspejlet for de fremtidige forhold. Klimascenariet kan ændres under panelet "Klimascenarie" ude til venstre.

Modelopstilling

For den fulde beskrivelse af modelopsætning, kalibrering og validering, databearbejdning mv. henvises til den fulde dokumentation i modelopsætningen.

Disclaimer

Modelresultater er som vist på dette website og forfatterne tager ikke ansvar for videre brug af materialet på denne side. Dermed er forfatterne ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler i modelresultaterne, der kan medføre økonomiske omkostninger for videre brug af materialet.